İSEDA BELGELENDİRME PORTALI


Online İşlemler

İSEDA Personel Belgelendirme Online İşlemler

Personel Belgelendirme

Kişilerin, özellikle teknik personelin belli bir disiplin içinde, uluslararası kabul görmüş teknik kriterler doğrultusunda sınanması ve belgelendirilmesi..